Påmelding

Last ned søknadskjema for å melde deg på kurs her:

Søknadsskjema

 

Opptakskrav og generell information om kursene:

Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser.
De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning for deltakere på TT-kurs. Det er ulike opptakskrav for hvert TT-nivå.

Tilkomstteknikk nivå 1

Varighet:
7 dager, 45 timer + 7,5 timer eksaminering.
• 30 timer grunnopplæring
• 15 timer Tilkomstteknikk Klasse A – nivå 1
• 7,5 timer eksaminering

Opptakskrav:
• Fylt 18 år
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

TT Nivå 1 Re-sertifisering

Varighet:
3 dager, 15 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav:
• Gyldig sertifikat for tilkomstteknikk nivå 1
• Gyldig helseattest – ikke eldre enn 2 år

Tilkomstteknikk Nivå 2 Mod. 1

Varighet:
5 dager, 30 timer + 7,5 timer eksaminering

Opptakskrav:
• Fylt 20 år
• Gyldig nivå 1 sertifikat på eksamineringsdagen
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
• Loggført min 400 timer som nivå 1 over minst 12
• måneder.

Tilkomstteknikk nivå 2 Mod. 2

Varighet:
10 dager, 67,5 timer + 7,5 timer eksaminering

Kandidater med dokumentert 3 års allsidig og relevant erfaring fra arbeid i tau eller annen klatreerfaring kan søke om direkte opptak til nivå 2 modell 2 ved å dokumentere følgende:

Erfaring fra fjellklatring, industriklatring i organisert form, alpin redningstjeneste, klatreinstruksjon, fjellrensking.

Opptakskrav
• Fylt 20 år
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
• Godkjent vedtak om opptak til nivå 2 modell 2 fra SOFT Sertifisering

TT Nivå 2 Re-sertifisering

Varighet:
3 dager, 15 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav:
• Gyldig sertifikat på nivå 2
• Gyldig helseattest – ikke eldre enn 2 år

Tilkomstteknikk nivå 3

Varighet:
8 dager, 52 timer + 7,5 timer eksaminering.

Opptakskrav
• Fylt 22 år
• Gyldig nivå 2 sertifikat på eksamineringsdagen
• Loggført minimum 700 timer som nivå 2 over
minimum 12 måneder.
• Helseattest – ikke er eldre enn 2 år

TT Nivå 3 / SL Re-sertifisering

Varighet:
3 dager 15 timer + 7,5 timer eksaminering

Opptakskrav A-3 resert
• Gyldig nivå 3 sertifikat på eksamineringsdagen
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år

Opptakskrav Sikringsleder resert
• Gyldig SL-sertifikat på eksamineringsdagen
• Gyldig helseattest – ikke eldre enn 2 år
• Loggført minimum 300 timer som sikringsleder dersom man har gått full sertifikatperiode som sikringsleder
• Deltatt på minst to sikringsleder seminar siden sist sertifisering.

Sikringsleder

Kandidater med sertifikat i klasse A nivå 3 som ønsker å sertifisere seg som sikringsleder, skal søke sertifiseringsorganet om oppstart av assistentperiode. En virksomhet kan søke om oppstart av assistentperiode på vegne av kandidaten.

Sertifiseringskrav klasse A sikringsleder

• Fylt 22 år
• Gyldig helseattest (ikke eldre enn 2 år)
• Minst ett år i assistentperiode.
• Minimum 300 erfaringstimer over minimum 1 år
• Sertifikat utstedes etter at sertifiseringsorganet godkjenner assistent periode
• Resertifisering innen 3 år.
• Resertifiseringskurs: 3 dager inklusiv eksaminering
• Må ha praktisert minimum 300 timer for å kunne re-sertifisere.
• Gjennomført og dokumentert minst to sikringsleder seminar siden sist sertifisering for å kunne re-sertifiseres.

Konvertering:
Dersom du har et sertifikat fra et annet system for Arbeid i tau kan du søke en kursbedrift om å bli tatt opp på et fullt kurs tilvarende nivået på ditt nåværende sertifikat.
Det er ikke anledning til å konvertere direkte til sikringsleder.
.
Det kan konverteres til NS 9600 fra følgende organisasjoner;
• ANETVA
• FISAT
• DPMC
• IRATA
• SPRAT

Opptakskrav for konvertering til NS 9600

Konvertering til klasse A nivå 2.

• Skal være fylt 20 år
• Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 2 år
• Skal ha gyldig sertifikat på nivå 2 fra sine respektive organisasjoner.

Merknad CQP 1 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 2

Konvertering til klasse A nivå 3.

• Skal være fylt 22 år
• Skal ha helseattest som ikke er eldre enn 2 år
• Skal ha gyldig sertifikat på nivå 3 fra sine respektive organisasjoner.

Merknad CQP 2 (DPMC) har anledning til å konvertere til klasse A nivå 3.’